Persondataforordningen (GDPR)

For mange virksomheder er det ikke helt tydeligt om, hvorvidt de hører under forordningen. Vi vil derfor gerne gøre det klart, at Alle virksomheder, som enten er lokaliseret i EU, leverer varer eller services til kunder samt virksomheder i EU, hører ind under denne forordning.

Hvad er Persondataforordningen også kendt som GDPR

Formålet med EU Persondataforordningen af den. 18 maj 2018, er at skabe ensartede regler i alle medlemslande. I dag er der meget forskellige regler, hvilket gør, at selskaber skal forholde sig til op til 28 sæt regler om persondata. Dette gør det naturligvis unødigt vanskeligt at operere på tværs af landene. Endvidere er målet, at EU Persondataforordningen skal forstærke databeskyttelsen for privatpersoner.

Persondataforordningen gælder som hovedregel for al elektronisk behandling af personoplysninger. Desuden gælder loven for manuel behandling af personoplysninger, som er indeholdt i et register.

I den private sektor gælder persondataloven endvidere for systematisk behandling af personoplysninger, selvom den ikke foregår elektronisk. F.eks. sagsmapper, ringbind m.v.

En række af de kernepunkterne, som virksomhederne skal forholde sig til, er f.eks.:

 • hvilke data eksisterer
 • hvordan håndteres data
 • hvad skal data bruges til
 • hvordan slettes data
 • hvordan logger man aktivitet på netværket
 • hvordan opdager man, at man er blevet kompromitteret
 • hvordan informeres myndighederne

Du kan downloade vores White-Paper på Persondataforordningen:

[goal id=”1064″]

Hvorfor er forordningen vigtig for dig?

Der er indført strenge bøde straframmer, som vil kunne mærkes på virksomhedens bundlinje.

Men bøderne er ikke den eneste konsekvens, forordningen kan ende med at have både positive og negative konsekvenser for virksomhedens brand og kunderelationer.

Hvis virksomheden ikke lever op til forordningens krav, vil kunderne hurtigt miste tiltro til virksomheden, specielt private kunder er ikke særlig tilgivende overfor tillidsbrud, såsom kompromittering af deres personlige data.

Hvis din virksomhed derimod lever fuldt op til forordningens krav, vil det kunne bruges som en klar konkurrencemæssig fordel, at i kan tilbyde jeres kunder optimal sikkerhed og tryghed.

For nogle virksomheder kræver det mindre ændringer at leve op til disse krav, og for andre vil disse ændringer kræve en række omstruktureringer i virksomheden.

Der er dog ingen tvivl om, at alle virksomheder er nødt til at tage forordningen op til overvejelse og vurdere hvilke ændringer der vil være nødvendige for at leve op til de nye krav.

BitTech IT har i samarbejde med PWC Risk Assurance udarbejdet en kosteffektiv løsning til at forberede virksomhederne på de nye skærpet krav i persondataforordningen.

Vi tilbyder at tage et uforpligtende møde, for at kortlægge hvilken kategori jeres virksomhed befinder jer i og hvilke huller der mangler at blive udfyldt for at overholde loven.

Ved samarbejde sørger vi for i overholder loven ved at få:

 • lavet sikkerhedspolitikker
 • lavet relevante risikovurderinger
 • etableret nødvendigt beredskab
 • etableret kontrol og revision.

Vi har lavet en Gør det selv pakke, med alle de fornødne dokumenter du skal bruge for at overholde persondataforordningen. Du finder pakken her