IT-udstyr

Undgå dyre fejlkøb

Er du er i tvivl om, hvad dine behov er i din virksomhed?

Vi følger altid markedsudviklingen og er på forkant med software- og hardware-udviklingen.

Vores motto er IT gjort simpelt, derfor arbejder vi efter KISS metoden (Keep It Short and Simple), hvilket betyder at vi ikke gør tingene unødigt kompliceret. Derfor anbefaler vi dig ikke nødvendigvis den nyeste og dyreste version, hvis det viser sig, at omkostningerne overstiger den forretningsmæssige værdi.

Vi anbefaler typisk løsninger fra en af vores partnere – Lenovo og Microsoft.

IT-udstyr som en service

Ønsker I at frigive midler bundet i hardware og en opdateret IT-platform?

BitTech IT giver mulighed for at få komplette IT-arbejdspladser – uden startomkostninger:

  • Både hardware, software, support og drift kan nu samles i en aftale
  • Udstyr, der ikke længere anvendes, kan returneres inden for aftalens løbetid – og prisen pr. bruger nedsættes tilsvarende
  • “Pay-per-User”, der betales kun for det antal maskiner og licenser, der anvendes
  • Investeringer betragtes som en driftsudgift og belaster ikke virksomhedens anlægsbudget
  • Ydelsen svarer til udstyrets reelle driftsudgift fra anskaffelse til afhændelse – og kan udregnes præcist pr. bruger pr. måned
  • Ingen overraskelser og enkel budgettering med et økonomisk overblik og udskiftningsplan i aftaleperioden.

Fordelen ved denne løsning er at, du kender dine omkostninger grundet, faste månedlige ydelser, ligeledes er der ingen risiko på værdiforringelsen af udstyret, da man ikke binder sin likviditet i en IT-løsning.

Leasing

Din virksomhed kan være på forkant med den nyeste udvikling og samtidig frigøre likviditet, når du leaser dit IT-udstyr. Likviditet, din virksomhed kan bruge på at udvikle forretningen og nye produkter.

I samarbejde med vores distributør Elitecom og GRENKE leasing, leverer vi markedets mest fleksible aftaler fra kun kr. 3750,- netto samt rammeaftaler til de omkostninger der overstiger kr. 187.500,-