Microsoft Teams

Microsoft Teams er et chat-baseret samarbejdsværktøj i Office 365, der er bygget til nutidens arbejdsmarked.

Virksomheder er blevet mere mobile og vi sidder ikke altid på samme geografiske lokation, når vi skal arbejde sammen. Vi arbejder ofte i projektgrupper (teams) og en medarbejder kan ofte være tilknyttet flere teams. Et team kan variere i størrelse fra et lille produktteam til en hel organisation.

Microsoft Teams er den bedste samarbejdssoftware til at skabe et fleksibelt arbejdsmiljø.

Kernen i Teams og alle andre tjenester, der leveres via Office 365, er de 3 berømte G’er:

  • Governance – Funktioner som E-Discovery er tilføjet for at sikre, at applikationerne er sikre og opfylder forskellige krav til overholdelse.
  • Grafer – Alt du gør inde i Office 365 Suite er optaget som et signal til indholdsopdagelse på tværs af applikationer.
  • Grupper – Du kan oprette grupper bestående af interne eller eksterne brugere, og derefter samarbejde med den samme gruppe og adgangsprodukter i Office 365 Suite.

Ved at implementere teams kan du:

  • Øge medarbejderengagement
  • Forbedre produktiviteten
  • Reducer omkostningerne
  • Styrk dine medarbejdere til at være mere fleksible

De følgende overskrifter er alle faner i Teams og dermed en uddybning af de navigeringsmuligheder man har som bruger.

Aktivitet:

Teams har en fane kaldet ‘Aktivitet’ som præsenterer diverse aktiviteter fra dine forskellige teams. Derfor kan man under denne fane hurtigt danne sig et overblik over, hvad der rør sig og er aktuelt på ethvert tidspunkt.

Chat:

I Teams’ chatfunktion kan medlemmerne kommunikere sammen1-1 eller i grupper – i realtid. Formålet er at kunne samle al aktivitet ét sted.

På den måde kan man undgå at sende mails til hinanden, når man alligevel sidder og arbejder inde i Teams. I chatfunktionen kan man også ringe, som man kender det fra skype.

Teams:

I Teams-fanen kan du se hvilke teams du er en del af og tilgå disse med alt, hvad der er tilknyttet dem af filer, chats mm. Alle på platformen kan oprette et team til et givent formål og opløse det igen, hvis det ikke længere er aktuelt.

Møder:

Teams lader dig arrangere møder og snakker sammen med din Outlook-kalender, så du kan bevare det store overblik.

Filer:

Filer kan nemt deles med medlemmerne i gruppen, om det så er word, excel eller billeder. Alle filerne bliver automatisk samlet i en fælles OneDrive-mappe, så man også kan åbne dem, når man sidder derhjemme. Dette er en nem måde for gruppen at have det samme udgangspunkt at arbejde fra. Det skaber samtidig et godt udgangspunkt for videndeling på din arbejdsplads.

Hvis du tidligere har prøvet at finde en fil i en glemt mail fra ugen forinden, lyder det her måske som en gave sendt fra himlen.

Wiki:

Teams giver dig mulighed for at oprette en wiki-side som fungerer via OneNote. Derinde kan teammedlemmerne skrive fælles noter, som kan være brugbart når der skal holdes møder.

Hvis du også kan se fordelene i at arbejde online, så send en mail til info@xli.dk eller ring til os så vi kan hjælpe jer i gang.