Ordbog

IT-sprog kan være kryptisk. Find forklaringer på de vigtigste ord og begreber her.

Bliv ringet op

A

Adware

Adware er en fællesbetegnelse for programmer, der viser uønskede reklamer på computere og mobile enheder. Adware kan også overvåge offerets internetadfærd og registrere historikken for besøgte hjemmesider.

Antispyware

Antispyware kan forhindre, at computere og mobile enheder bliver inficeret med adware og spyware. De fleste antispyware-programmer scanner enheder for adware og spyware og giver samtidig en ”realtime” beskyttelse.

B

Backup

Sikkerhedskopi. Af f.eks. éns data. Disse data gemmes ’uden for’ PCen på et andet medie end harddisken

C

CEO-fraud

CEO-fraud er når en svindler – ved at udgive sig for at være direktøren eller en anden højtstående medarbejder – får en ansat til at overføre penge til en ukendt konto.

D

DDoS

DDoS (Distributed Denial of Service) er et angreb, hvor mange computere samtidig kommunikerer med en server eller et system, så det overbelastes og bryder ned.

DoS

Dos (Denial of Service) har samme formål som DDoS, men her kommer angrebet fra en enkelt computer.

E

EV-certifikater

EV-certifikater er en udvidelse af de almindelige SSL-certifikater, der gør det muligt at tilbyde krypterede (sikre) forbindelser. For at få et EV-certifikat skal både domænet og virksomheden bag godkendes af en verificeret 3. part. Hjemmesider med et EV-certifikat har en grøn adresselinje i browseren. (Se også SSL-certifikater).

F

Firewall

En firewall er en hardware eller software, der blokerer for uønsket trafik til og fra et netværk – typisk internet. En Firewall giver derfor god beskyttelse mod både hackerangreb og worms. Som alle andre programmer skal en firewall opdateres løbende for at give den bedst mulige beskyttelse.

G

GB

Gigabyte(s). Måleenhed for lagerkapacitet. I den oprindelige tekniske betydning udgør måleenheden 1.073.741.824 bytes svarende til 2 opløftet i 30. potens.

H

Hacker

En hacker er en person, som ulovligt trænger ind på andre computere ved hjælp af et netværk som f.eks. internettet, eller ved at ringe direkte til andre computere via en telefon linie. En hackers aktiviteter er oftest ulovlige, og kan resultere i fængselsstraf.

Hacking

Hacking er, når en person retsstridigt forsøger at skaffe sig adgang til et it-system, som han ikke har lovlig adgang til.

Metoderne til dette kan enten være tekniske (ved benyttelse af indbyggede svagheder i systemet) eller sociale (ved at få den retmæssige bruger til at give et password fra sig under foregivende af at være systemansvarlig eller lignende).

Handshake

Teknisk betegnelse for den indledende udveksling af tekniske oplysninger, der igangsætter en digital kommunikationsproces, f.eks. overførelse af en telefax eller afsendelse af e-mail. Afsenderapparatet fremsender en besked om, hvilken type udstyr der er tale om, og hvilken type information der ønskes overført. Modtagerapparatet behandler denne besked og kvitterer i givet fald med en besked om, at selve transmissionen af information kan indledes.

Harddisk

Harddisken er det vigtigste lagringsmedie på en computer. Det er her operativsystem, programmer og gemte filer ligger. Harddiskens størrelse måles i bytes, men da harddiske efterhånden er meget store, bliver størrelsen på disken i daglig tale refereret til i Mega- og Giga bytes (millioner og milliarder bytes). Efterhånden er TB/Terabytes ved at vinde indpas. En terabyte er 1024 Gb.

I

IMEI-nummer

Et IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) er et 15-cifret nummer, der er unikt for hver mobiltelefon. Nummeret bruges som et id-nummer, der fx skal oplyses til politiet, hvis en mobiltelefon skal meldes stjålet.

J

Java

Java er et netværksorienteret programmeringssprog udviklet af Sun Microsystems. Java er specifikt udviklet til at skrive programmer, som via Internettet sikkert kan downloades til din computer og straks afvikles uden risiko for vira eller anden skade til din computer eller dine filer.

Ved at anvende små Java programmer (“Applets”) kan websides indeholde funktioner som animationer, beregninger og andre fancy tricks.

K

Kryptering

Kryptering betyder, at man gør information ulæselig for alle andre end modtageren af informationen. Kryptering bruges til at højne sikkerheden for udveksling af informationer.

L

LAN

LAN: Local Area Network. Et lokalnet består af to eller flere PC’er inden for samme :bygning(er).PC’erne er typisk forbundet med netkort og kabler og kan dermed udnytte alle ressourcer (harddiske, printere mv.), der findes på nettet.

M

Malware

Malware er en fællesbetegnelse for skjulte programmer, der kan skade eller overtage kontrollen af computere, mobiler og tablets. Det kan f.eks. være virusser, worms, trojanere, spyware, adware og ransomware. Malware bruges blandt andet til at få adgang til følsomme oplysninger og til at ødelægge data og styresystemer.

Mobile Device Management (MDM)

Mobile Device Management er en løsning for IT-afdelingen til at styre indholdet på mobile enheder. Det betyder, at man fra centralt hold eksempelvis kan tilføje og slette apps, opdatere apps og styre rettighederne på hver eneste mobile enhed i en virksomhed

N

NemID

NemID er den nye fælles sikre adgang til netbanker og til offentlige og andre private digitale selvbetjeningsløsninger. Med NemID sikres det, at f. eks. netbanken og det offentlige, ved hvem, der får adgang til de digitale selvbetjeningsløsninger, og at løsningerne derfor kan give den enkelte borger sikker adgang til sine personlige oplysninger og til personlig selvbetjening. NemID er baseret på, at man ved adgang og selvbetjening indtaster en kombination af et selvvalgt bruger-id, en selvvalgt kode samt en nøgle fra et tilknyttet nøglekort. NemID erstatter den digitale signatur og de enkelte bankers sikkerhedsløsninger og giver en højere sikkerhedsniveau for borgeren end de hidtidige løsninger.

O

Opt in

“Vælg til”. Nutidigt udtryk for lovregel, hvorefter den juridiske regulering beror på, at et retssubjekt selv har truffet et valg om at være omfattet af denne regulering. Det har f.eks. været drøftet, om det offentlige som udgangspunkt (og dermed: medmindre andet var bestemt – se opt out) burde være underlagt en pligt til at kunne afgive og modtage forpligtende meddelelser digitalt. En sådan generel regel er ikke indført, og myndighedernes ret og pligt til at kommunikere på denne vis er derfor baseret på beslutninger og lovgivning herom i enkelttilfælde, altså efter et princip om opt in. Et andet eksempel er mfl. § 6a, stk. 1, hvorefter retten til at rette uanmodet henvendelse til kunder ved hjælp af e-post og automatiske opkaldssystemer er betinget af, at modtageren forudgående har anmodet herom.

Opt out

“Vælg fra”. Nutidigt udtryk for en lovregel, hvorefter den juridiske regulering beror på, at et retssubjekt har truffet et fravalg om ikke at være underkastet en særlig pligt mv., se også opt in. Et eksempel herpå er reglen i mfl. § 6a, stk. 2, hvorefter retten til at rette uanmodet henvendelse til enkeltpersoner ved brug af anden telekommunikation end e-post mv. ophører, hvis modtageren har frabedt sig dette.

P

Patch

Patching er groft oversat det samme som at fikse et hul.

Så når du skal patche dit udstyr, så betyder det at der er kommet en opdatering, som du skal køre.

Phishing

Phishing går ud på at lokke personlige oplysninger ud af et offer. Det kan ske gennem en forfalsket hjemmeside eller en mail, der ser ud til at komme fra en bank, offentlig myndighed eller en kendt virksomhed. Phishing kan også indeholde malware (Fællesbetegnelse for skjulte programmer, der kan overtage kontrollen af computere, mobiler og tablets).

R

Remote Desktop Protocol (RDP)

Remote Desktop Protocol (RDP) er en protokol (softwware) udviklet af Microsoft, som giver brugeren en grafisk grænseflade til at oprette forbindelse til en anden computer via en netværksforbindelse.

Det er tidligere kendt som “Terminal Services Client”.

S

T

U

V

Virus

En virus er et lille program eller kode, der ændrer den måde en computer, mobil eller tablet arbejder på. En virus forbinder sig selv til en fil eller et program og spredes, når filen eller programmet kopieres fra én enhed til en anden.

Vishing

Formålet med vishing er ligesom phishing og smishing at lokke fortrolige oplysninger ud af andre. Her foregår kontakten gennem telefonopkald, IP-opkald eller voicemail, hvor svindleren typisk udgiver sig for at være en supportmedarbejder i en kendt virksomhed, f.eks. Microsoft.

VPN

VPN (Virtual Private Network) er en måde til at skabe sikre og krypterede punkt-til-punkt forbindelser gennem et andet datanet (som internettet).

W

Worm

En worm, eller orm, er et skadeligt computerprogram, der i modsætning til en virus ikke behøver en fil eller et program for at sprede sig. En worm kopierer sig selv og spredes gennem et netværk. Her kan den medføre store og kostbare skader alene ved at forbruge båndbredde.

X

Y

Z

Æ

Ø

Å