BitTech IT Kundecase: Transformationen af Adecco Danmark til Flair A/S

Udfordring

Adecco Danmark, en prominent aktør i rekrutterings- og HR-branchen, stod over for en stor udfordring i deres rebranding til Flair A/S. Denne opgave inkluderede en omfattende opdatering af deres Microsoft 365-miljø og implementering af en centraliseret mailsignaturstyring, alt sammen skulle gennemføres uden at påvirke deres daglige drift.

Løsning

BitTech IT udviklede en skræddersyet løsning:

 1. Microsoft 365 Miljøændring:
  • Vi designede en detaljeret plan for at migrere fra Adecco Danmark til Flair A/S inden for deres Microsoft 365-miljø.
  • Ændringerne blev omhyggeligt planlagt til at finde sted uden for normale arbejdstider, hvilket reducerede indvirkningen på medarbejderes daglige aktiviteter.
 2. Centraliseret Mailsignaturstyring:
  • Implementeringen af en centraliseret løsning for mailsignaturer sikrede en ensartet og professionel repræsentation af Flair A/S’s nye brand i al kommunikation.
  • Vi tilvejebragte træning og support for at sikre en problemfri implementering og brug af de nye signaturer.

Resultat

 • Ingen Nedetid: Alle IT-overgange blev gennemført uden nedetid, hvilket tillod Flair A/S at fortsætte deres drift uden afbrydelser.
 • Ensartet Branding: Den nye mailsignaturløsning styrkede Flair A/S’s brandidentitet og sikrede konsistens i ekstern kommunikation.

Konklusion

BitTech IT’s ekspertise og fokuserede tilgang muliggjorde en smidig og vellykket overgang for Flair A/S gennem deres rebrandingproces. Vores tilpassede IT-løsninger og engagement i kundens behov understregede vores position som en værdifuld og pålidelig IT-partner.

Share