Whistleblower

De senere år, er der kommet ekstraordinært meget fokus på, at gøre det nemmere for medarbejdere, at bidrage til indberetninger af hændelser der strider imod virksomhedspolitikker, chikane eller deciderede ulovligheder.


Formål

Formålet med at etablere en whistleblowerordning er, at medarbejdere og evt. personer med en samarbejdsrelation skal kunne anmelde arbejdspladsen uden frygt for at miste sit arbejde eller sin samarbejdsrelation. Med ordningen sikrer virksomheder, at whistleblowere sikkert og fortroligt kan indberette om alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold på arbejdspladsen.


Hvem?

Flere og flere virksomhedsledere har allerede valgt at etablere en whistleblowerordning som led i en strategi om at være en ansvarlig virksomhed. I 2021 blev det et lovkrav for virksomheder med flere end 250 ansatte samt offentlige myndigheder med over 50 ansatte. Mindre virksomheder fik længere forberedelsestid, men tiden er nu ved at være inde. Den 17. december 2023 skal alle arbejdsgivere i den private sektor med mellem 50-249 medarbejdere have oprettet en whistleblowerordning.


Hvordan?

BitTech IT har etableret et samarbejde med et af Europas største og mest etablerede selskaber, som leverer en professionel Whistleblowerløsning. Den er skalerbar, professionel og så ligger den i en priskategori, der er til have med at gøre.

Kontakt os for mere information og vi stiller gerne op til en DEMO af løsningen.